Revalidatieprogramma’s : voor het herwinnen van bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven

Revalidatie- programma’ : voor het herwinnen van bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven

Krijgt u te maken met een ziekte of aandoening, zoals etalagebenen, een beroerte (CVA), Parkinson, of hersenletsel door een tumor of ongeluk, dan staat uw leven plotseling ‘on hold’. De grote vraag is dan hoe u uw functionele capaciteiten kunt herwinnen of verbeteren. Bij Fysiotherapie Eys bieden we gespecialiseerde revalidatieprogramma’s aan, bedoeld voor iedereen die te maken heeft met deze specifieke gezondheidsuitdagingen. U staat onder de deskundige begeleiding van onze betrokken fysiotherapeuten Anja en Britt. Zij doen er alles aan om u uw kwaliteit van leven terug te geven.

Wat is NAH?

NAH is de afkorting voor Niet-Aangeboren Hersenletsel. Dit is een verzamelnaam voor iedere vorm van hersenschade die is ontstaan na de geboorte. Hersenletsel kan invloed hebben op verschillende aspecten van het functioneren, zoals bewegen, denken en emoties. De gevolgen zijn voor iedereen anders. Deze hangen af van welk deel van uw hersenen zijn beschadigd. Iedereen heeft zijn of haar eigen klachten, toch is er één overeenkomst: hersenletsel zet uw leven op zijn kop. De meest voorkomende lichamelijke klachten zijn:

  • Verlammingsverschijnselen
  • Verlies van spierkracht
  • Verlies van conditie
  • Verlies van coördinatie
  • Pijnklachten
  • Problemen met geheugen, concentratie en spraak

Hoe ziet een revalidatieprogramma bij NAH en Parkinson eruit?

Hoe ziet een revalidatie- programma bij NAH en Parkinson eruit?

Revalidatie bij NAH:
Voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel is ons revalidatieprogramma gericht op het herstel van verloren functies en het bevorderen van de zelfstandigheid. Onze aanpak omvat neurologische fysiotherapie, waarbij we werken aan het verbeteren van bewegingscontrole, coördinatie en balans. Het doel is het optimaliseren van dagelijkse activiteiten en het vergroten van de kwaliteit van leven.

Revalidatie bij Parkinson:
Het belangrijkste advies voor mensen met Parkinson is om in beweging te blijven. Het is bewezen dat u daarmee de progressie van de ziekte kunt vertragen. Het revalidatieprogramma bij Fysiotherapie Eys is gericht op voorlichting, het aanleren van compensatiestrategieën en op functioneel oefenen. Met als doel het verminderen van symptomen zoals stijfheid, tremoren en verlies van balans en het verbeteren van uw mobiliteit en conditie.

We begrijpen dat elke patiënt anders is, daarom vinden er tussentijds evaluatiemomenten plaats om ervoor te zorgen dat het programma aansluit op uw specifieke behoeften en fysieke mogelijkheden.

Wat zijn etalagebenen?

Bij etalagebenen is sprake van een vernauwing in de slagaders die naar de beenspieren gaan. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed en dus zuurstof worden voorzien, maar bij inspanning is er een tekort. De spieren vragen dan om meer zuurstof dan de slagader door de vernauwing kan laten. Dit leidt tot krampachtige pijn of een doof gevoel bij inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn. Patiënten proberen de pijn voor anderen te maskeren door bijvoorbeeld stil te staan voor een etalage. Zo krijgen de benen rust en trekt de pijn weg. Daarom wordt de aandoening ook wel etalagebenen genoemd.

Hoe ziet een revalidatieprogramma bij etalagebenen eruit?

Hoe ziet een revalidatie- programma bij etalagebenen eruit?

De behandeling bij etalagebenen is gericht op beweging en het versterken van uw spieren. Door het volgen van een looptraining onder begeleiding van één van onze fysiotherapeuten en door oefentherapie kunt u een operatie of dotterbehandeling uitstellen of zelfs voorkomen. Daarnaast besteden wij ook aandacht aan een gezonde leefstijl en geven u advies en oefeningen mee om thuis zelf mee aan de slag te gaan.

Revalidatie bij Fysiotherapie Eys is waardevol omdat wij een benadering bieden die is afgestemd op uw individuele behoeften. U als mens staat centraal. Het herwinnen van bewegingsvrijheid en het verhogen van levenskwaliteit is belangrijk, maar we vinden het minstens zo belangrijk dat u kunt revalideren in een veilige en prettige omgeving, waar u zich gesteund voelt en op uw gemak bent.

Aangesloten bij NAH Netwerk, Parkinsonnet en Chronisch Zorgnet.

Onze revalidatie fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het NAH netwerk, een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten bij Niet Aangeboren Hersenletsel en bij Parkinsonnet, een netwerk van gespecialiseerde therapeuten op het gebied van Parkinson.
Ook zijn wij aangesloten bij het Chronisch Zorgnet, een landelijk kwaliteitsnetwerk van eerstelijns zorgverleners (fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten), die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen.

Heeft u interesse in een revalidatietraject op maat?

Heeft u te maken met één van bovengenoemde gezondheidsuitdagingen? Heeft u behoefte aan begeleiding op maat in een prettige, vertrouwde omgeving? Neem dan contact op met Fysiotherapie Eys. Bel dan naar 043-4512048 of stuur een mail naar info@fysiotherapie-eys.nl en we bespreken graag de mogelijkheden met u.