Disclaimer

Fysiotherapie Eys

Mesweg 20
6287 BH Eys
info@fysiotherapie-eys

KVK-nummer: 14110887

Fysiotherapie Eys stelt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. We kunnen echter niet garanderen dat deze informatie volledig juist is en blijft. Bezoekers kunnen aan de verstrekte informatie geen rechten ontlenen. Zonder deskundig advies dienen op grond van de informatie op de site geen acties ondernomen te worden. Op deze website treft u verwijzingen naar externe informatiebronnen: websites die niet door Fysiotherapie Eys worden onderhouden. Fysiotherapie Eys is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik hiervan. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website, stuur dan een e-mail naar onze praktijk.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fysiotherapie Eys. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Eys, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regeling van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.